۷۵,۰۰۰تومان

اگر بدنبال کتابی مطمئن و که مطالب آن نزدیک به دوران حضرت سلیمان باشد این کتاب را به شما پیشنهاد میکنیم کتابی بسیار معتبر در زمینه طلسمات و مواردی که در پایین تر صفحه ذکر شده طلسمات و سایر مطالب بسیار مجرب و معتبر در این کتاب وجود دارد که به شما خرید آن را پیشنهاد میکنیم

موجود در انبار