۵۵,۰۰۰تومان

اگر به دنبال یک کتاب با طلسمات و ادعیه قرآنی هستید در زمینه بخت گشایی و محبت همینطور در باب گشایش رزق و خواص حروف قطعا این کتاب میتوانید گزینه خوبی برای شما باشد