ترجمه کتاب ها به زبان های اردو عربی و انگلیسی پذیرفته میشود قیمت ها بر اساس کلمات و یا صفحات محاسبه میشود

ترجمه تخصصی کتاب های خطی با ما

تعرفه های ترجمه میتواند از 50 هزار تومان تا 500 هزار تومان باشد بسته به نوع کتاب و نوع فایل تعداد کلمات و یا تعداد صفحات جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

مشخصات پشتیبانی :

شماره تماس و ایمیل پشتیبانی : 09369312106 – info[at]ketabkohan.com